MANAGEMENT

Conducerea societăţii este asigurată de Adunarea Generală a Acţionarilor şi de un Consiliul de Administraţie format din:

  • Administrare Imobiliare S.A. Bucureşti, prin reprezentant legal Ion Alexandru Sorin - Preşedinte

  • Pop Delia-Simona – Membru

  • Gábor Horváth – Membru

Conducerea executivă a societăţii este asigurată de către o echipă managerială în următoarea componenţă:

  • Poinar Ancuța-Ramona-Mara – Director General

  • Sorina Moraru – Director Economic

Date generale...