• Este o societate deţinută public, conform terminologiei prevăzută în Legea 29/2004 privind piaţa de capital, fiind înregistrată la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare conform certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare 2619, actualizat în urma majorării capitalului social la data de 08.04.2008.

  • Evidenţa acţionarilor este înregistrată şi condusă de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A., în baza conctratului nr. 24534 încheiat la data de17.05.2007

  • Valorile mobiliare emise de SIFI BH EST S.A. Oradea, respectiv acţiunile societăţii, se negociază şi se tranzacţionează prin BURSA DE VALORI BUCUREŞTI pe piaţa RASDAQ.

  • Societatea are în circulaţie un număr de 540.136 acţiuni, reprezentând numărul total de acţiuni emise de către societate.

  • La data de 11.04.2014 strucura acţionariatului a fost următoarea:

Denumire deţinător

Număr acţiuni

Capital social

Procent (%)

SIF IMOBILIARE LIMITED loc. NICOSIA, CYP

497.584

1.243.960,00 lei

92,1220

Persoane fizice

40.951

102.377,50 lei lei

7,5816

Persoane juridice

1601

4.002,50 lei lei

0,2964

TOTAL

540.136

1.350.340 lei

100

  • Raportările destinate pieţei de capital se fac în termen şi pot fi accesate pe site-urile specifice utilizând datele de identificare ale societăţii (LEOR)

  •   Din punct de vedere al întocmirii situaţiilor financiare societatea aplică normele de contabilitate din România, şi anume Legea contabilităţii 82 / 1991 republicată şi Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1752 / 2005 pentru aplicarea Reglementărilor Contabile Armonizate cu Directiva a IV-a a Uniunii Europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS).

  • Consiliul de Administratie

  1. Administrare Imobiliare SA București, prin reprezentant legal, Ion Alexandru-Sorin - Preşedinte

  2. Pop Delia-Simona – Membru

  3. Gábor Horváth - Membru